Moderaterna Osby Bli medlem


Moderaterna – för en trygg och trivsam kommun!

Osby kommun är en plats för livet. Här ska du känna dig trygg och säker genom livets alla skeenden. Här är du värdefull. Vi i Moderaterna värnar om din frihet att välja hur du vill leva.

Moderaterna Osby har varit aktiva i Osby Kommun under många år och har nära anknytning till såväl tätort som landsbygd med aktiva medlemmar i flera av kommunens byar. Vi har på bästa sätt alltid verkat för att kommunen ska vara väl fungerande och med en stabil ekonomi.

På vår hemsida kommer du att kunna läsa lite om oss och vad vi verkar för i Osby kommun samt följa våra aktuella händelser där vi publicerar allt från mötestillfällen till debattartiklar.

Vi hoppas att just du vill engagera dig hos oss i Moderaterna Osby för att tillsammans verka för en bra och trygg kommun att bo i.

Aktuellt

2023-03-13

Årsmötet 2023

Vi har nu genomfört vårt årsmöte för 2023 och det blev omval för hela styrelsen. Grattis till er alla!

På vår Facebook så kan ni se lite bilder där ifrån. Klicka här.


2022-06-21

Handlingsprogram 22-26

Nu har vi fastställt vårt handlingsprogram för mandatperioden 22-26.

Läs handlingsprogrammet här.


2022-06-01

Debattartikel i Norra Skåne

Vi skriver en debattartikel gällande Socialdemokraternas inställning till lokala upphandlingar.

Läs debattartikeln här.


2022-02-22

Barn & Utbildningsnämnden

På BUN den 22/2 lyftes frågan gällande pedagogisk omsorg i Lönsboda och hur nämnden ställde sig till det yrkande C hade lagt fram. Vi i Moderaterna valde att lägga ett eget yrkande då vi vill värna om lagstadgad verksamhet, i detta fallet grundsärskolan som har fått en betydande volymförändring.

Efter en votering i nämnden så blev det bifall till vårt yrkande.

Detta innebär att vi håller beslutad nämndplan från 2021-12-02 samt att BUN äskar 2,7 miljoner av KS till Grundsärskolan.

Vårt yrkande hittar du här.

2022-02-13

Årsmöte

Den 2/3 18.00 håller vi vårt årsmöte. Inbjudan finns i länken nedan.

Vi gästas utav Daniel Jönsson Lyckestam från Moderaterna i Östra Göinge som håller föredrag om Östra Göinges skolsatsning.

Inbjudan till årsmötet hittar du här.


2021-12-29

Debattartikel i Norra Skåne

Vi skriver en debattartikel gällande antalet ledamöter i Kommunfullmäktige.

Läs debattartikeln här.


2021-05-20

Vi svarar på remiss gällande parkeringsnorm

Osby kommun vill införa en parkeringsnorm som ska gälla vid nyproduktion. Vi ger vår syn på detta och hur vi anser att kommunen ska ta sitt beslut.

Läs remissvaret här

2021-05-05

Debattartikel i Norra Skåne

Vi skriver en debattartikel gällande Ishallsbygget.

Läs debattartikeln här

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss

Har du frågor? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.
Eller mejla direkt till info@moderaternaosby.se
Du kan också nå oss via Facebook.