Moderaterna Osby Bli medlem

Dag Ivarsson

Bostadsort: Osby

Generalist med särskilda kunskaper inom juridik, ekonomi och utbildningspolitik.
Ordning i kommunens ekonomi är en grundförutsättning för att kunna ge service åt invånarna och företagen.

Våra företag och företagare är Osbys viktigaste resurs. Värdet av Ekbackeskolans gymnasie-utbildningar på orten ska bevaras !

Uppdrag inom Moderaterna:

 • Ersättare styrelsen Moderaterna Osby

 • Utbildningsansvarig Moderaterna Osby 

Politiska uppdrag:

 • Ordförande Kommunfullmäktige

 • Ordförande fullmäktigeberedningen för kultur och fritidsanläggningar

 • Ordförande fullmäktigeberedningen Naturbruksområdet

 • Ledamot Brioveteranernas fond

 • Ersättare Kommunstyrelsen

 •  Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Ombud Medborgarhuset i Osby ekonomisk förening

 • Ersättare valberedning

 • Ombud vid bolagsstämma Östra Göinge renhållnings AB