Moderaterna Osby Bli medlem

Lars-Anton Ivarsson

Bostadsort: Osby

Utbildning – Osby skall erbjuda bra möjligheter samt kvalité och vara det naturliga valet från förskola till studenten.

Näringsliv – Utan näringslivet stannar Osby. Det är helt avgörande för Osby kommun att vi har ett fungerande näringsliv. Det är här man producerar välfärd. Detta ger möjlighet för kommunen att erbjuda service inom t ex skola, vård och omsorg samt förbättrar möjligheterna för kommunens medborgare.

Ekonomi – Vi måste skapa en beredskap att kunna möta de utmaningar vi står inför. Politiker måste börja våga ta tuffa beslut, och stå för dem. Det är vi skyldiga våra medborgare.

Uppdrag inom Moderaterna:

 • Styrelseledamot Moderaterna Osby

 • Valledare Moderaterna Osby

 • Valsedelansvarig Moderaterna Osby

 • Nomineringskommittén Moderaterna Osby (Kommunfullmäktige)


Politiska uppdrag i Osby kommun:

 • Ordförande Barn & utbildningsnämnden

 • Ordförande Barn & utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Ledamot kommunstyrelsen

 • Ordförande kommunstyrelsens individutskott

 • Ledamot Kommunfullmäktige

 • Gruppledare Kommunfullmäktige

 • Ersättare Fjärrvärme i Osby AB

 • Ledamot kommunförbundet AV media Skåne

 • Ledamot Lekoseum:s bevarande och utveckling i Osby

 • Ledamot rådet för personer med funktionsvariationer