Moderaterna Osby Bli medlem

Lars-Erik Svensson

Bostadsort: Osby

Genom att använda min långa erfarenhet inom näringslivet, vill jag förändra det kommunalpolitiska arbetet i Osby kommun. Vi måste ta betydligt större ansvar för den kommunala verksamheten och anpassa vår ekonomi utifrån den verklighet vi lever i.

Att ta politiskt ansvar är inte att säga Ja till allt, och alla och lägga över bördor på kommande generationer, utan att våga prioritera utgifter och investeringar, så de gagnar kommuninnevånarna på bästa sätt och som gör kommunen till en attraktiv kommun att bo och leva i, driva företag i, och flytta till.

Uppdrag inom Moderaterna:

  • Ersättare styrelsen Moderaterna Osby

Politiska uppdrag:

  • Ledamot kommunstyrelsen

  • Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott

  • Ersättare Kommunfullmäktige

  • Ersättare personaldelegationen

  • Ersättare samhällsbyggnadsnämnden